torsdag 16 december 2010

Islam, islamism och svenska muslimer

I en artikel i DN av Ole Rothenborg kan man läsa om Bejzat Becirovs klagan över att muslimerna i Sverige och övriga Europa ska behöva känna sig utpekade av den muslimske attentatsmannens bombsprängning på Bryggargatan för ett par dagar sedan. Alla muslimer känner sig ”skuldbelagda” av det som hänt, säger Becirov som är chef för Islamic Center i Malmö. För varje sådan här händelse drabbas muslimerna av en kollektiv skuldbeläggelse, säger han.

”Guilt by association” är inget okänt fenomen och många som gärna skulle utvisa muslimska invandrare har säkert stärkts i sina övertygelser. Vad gör då de svenska muslimerna för att motverka detta?

• Protesterar de med kraft mot muslimska ”fatwor” med uppdrag om att mörda för Islam misshagliga personer som exempelvis Salman Rushdie?
• Tar de avstånd från det våld som utövas av muslimska våldsorganisationer som Al Qaida, Hisbollah och Hamas?
• Protesterar de mot att flertalet muslimska länder styrs av religiösa diktatorer?
• Kritiserar de den föråldrade och förnedrande kvinnosyn som är vanlig i flera muslimska samhällen och som också finns bland muslimska män i Sverige?
• Uttalar de sig unisont mot s.k. ”hedersmord”, mot könsstympning av unga pojkar och flickor, mot unga kvinnors/flickors tvångsäktenskap med män de knappast känner eller mot att kvinnor ska kunna tvingas bära burka?
• Brukar opinionsbildande muslimer propagera för att muslimska kvinnor ska ha rätt till samma goda skolutbildning, universitetsstudier och yrkeskarriärer som muslimska män?
• Håller flertalet muslimska män med om detta?
• Tar muslimerna i Sverige öppet avstånd från varje tanke på att i Sverige tillämpa den muslimska ”rättsordningen” Shariah, alltså inte bara den del som som innehåller bestämmelser om att kvinnor (!) som begår s.k. äktenskapsbrott kan dömas till att stenas till döds?
• Uttalar sig svenska muslimer för att länder där Shariah praktiseras bör modernisera denna typ av lag eller i vart fall dess tillämpning så att män och kvinnor behandlas lika?
• Har man protesterat mot de aktuella dödsdomarna i Pakistan och Iran?
• Har man krävt att man ska sluta förfölja och avrätta homosexuella?
• Bekänner sig muslimerna i Sverige till allmänt accepterade mänskliga rättigheter om religions- och trosfrihet, vilka innebär att var och en har rätt att utan tvång välja sin religion, att lämna den och gå över till en annan religion eller att inte ha någon religion alls?

Hur många av dessa frågor kan i dagsläget besvaras med ett ”ja”? Ju fler, desto bättre, särskilt med tanke på Becirovs oro för att muslimerna i Sverige ska drabbas av någon slags kollektivskuld. Ju mer de distanserar sig från odemokratiska värderingar, från våldets, ojämlikhetens och terrorns apostlar, desto mindre blir ju risken att associeras med extrema religiösa fanatiker och våldsverkare som utför och ligger bakom terrordåd likt det som häromdagen inträffade i Stockholm.

Med framväxten av en extrem och främlingsfientlig rörelse typ Sverigedemokraterna har risken för våldsbrott mot muslimer i Sverige antagligen ökat, men detta ursäktar verkligen inte Becirovs påstående om att utvecklingen i Europa skulle vara på väg mot en situation liknande den då judarna tvingades bära en stjärna på bröstet men med den skillnaden att detta skulle komma att gälla för muslimerna. Sådana självömkande och osmakliga jämförelser gör ingen nytta men klarhet från ledande muslimer beträffande deras inställning till grundläggande svenska värderingar som demokrati, jämlikhet mellan könen och religionsfrihet skulle säkert kunna hjälpa.

Klarhet kan också efterlysas från regeringens, myndigheternas och de politiska partiernas sida om vad de förväntar sig ifråga om anpassning till det svenska samhället av de invandrare som kommer till Sverige med grundläggande värderingar som är för oss främmande och ej heller acceptabla.

4 kommentarer:

Hans Christian Cars sa...

Denna kommentar har lämnats av Cecilia Nordén:
Tack för denna välartikulerade text om muslimerna. Det som har retat mig i nyhetsrapporteringen var självmordsbombarens imam i England som "försökt tala honom till rätta", men sen utestängde honom ur församlingen. Varför talade inte imamen om för polisen i England att detta var en man de borde ha under bevakning? Varför tog han inte aktivt ställning? Jag undrade över om imamen i själva verket sympatiserade när han på detta vis valde att inte ta ställning.

LP sa...

Sakens största problem för oss ickemuslimer, ligger i villfarelsen att terroristernas handlande på något sätt skulle vara "oislamskt". Denna lögn serveras med stor frenesi av både islams apologeter och diverse personer på alltifrån den politiska vänsterkanten ut till de högerkristna.

Visserligen hävdar man bestämt att det bara finns ett sant islam, men verkligheten är den att många påstår sig veta vad detta "sanna" islam är, och de stämmer inte alltid överens med varandra. Inget konstigt med det, utan tvärtom sunt och mänskligt.

Dock kan vissa påståenden om islam vara svåra att bortförklara, även om man kan komma långt med kreativ texttolkning. Allvarligast är ändå att man i allt för stor utsträckning verkar klamra sig fast vid den infantila idén om att urkunder och sägner i princip inte kan/skall tolkas in i sin samtid och att man inte skall ta hänsyn till ny kunskap och nya insikter då man beaktar läran. Detta trots att verkligheten ser annorlunda ut då det gäller utövandet av läran.

Detta upplever jag som den stora faran med islam, alltså oviljan att erkänna att idéerna måste och även har ändrats under tidens gång. Tron på att man i islam har funnit det definitiva snarare än att man har funnit en väg att gå i sitt sökande.

Jag blir alltid skeptisk och misstänksam mot övertygelseskadade människor, oavsett vilken ideologisk/religiös riktning de tillhör. En ideologi/religion som är förhållandevis tydlig, gör mig extra vaksam. Islam är definitivt en sådan religion trots de olika uttolkningarna.

Emil Ems sa...

Det är roligt att du tar upp det här temat, Hans Christian, och att du därmed visar att du har full insikt i vad som krävs för att invandring i Sverige skall bli mindre problemfylld och att hålla stånd mot rörelser såsom Sverigedemokraterna.

Vill bara tillfoga att det finns en muslim (snarare före detta) som är min favoritinvandrare från denna del av världen. Om bara alla dessa österlänningar hade lika mycket tåga och förstånd som hon!

http://svtplay.se/v/2290236/provokatorerna__dilsa_demirbag_sten

Hans Christian Cars sa...

Tack Emil för Din kommentar som visar att Du förstått vad jag velat verka för med mitt inlägg.

Det skulle naturligtvis vara roligt att också få en kommentar från någon av de muslimska organisationer, föreningar eller motsvarande som företräder muslimer som bor i Sverige.

Jag delar Din sympati för Dilsa.