onsdag 17 april 2013

Dubbla agendor och demokratin

Staffan Gunnarson, vice-president i Europeiska Humanistfederationen, har gjort ett inlägg på Newsmill med titeln "Dialog i vilket syfte?" i vilket han ifrågasätter förekomsten av dubbls agendor bland muslimska företrädare. Ni kan läsa hans inlägg här.

Gunnarsons inlägg inspirerade mig till följande kommentar:

 Dubbla agendor är naturligtvis inte unika för religiösa makthavare eller organisationer men dessa har onekligen en lång tradition att falla tillbaka på. Dubbla budskap är ju legio i alla religioner. (Frukta och älska Gud. God och allsmäktig Gud. m.m.) Man har varit förvånansvärt framgångsrik i att vinna proselyter genom att slå blå dunster i deras ögon, typ "Guds vägar är outgrundliga", vilket är ett förudmjukande svar för varje seriös frågeställare. 
I demokratisk politik är det inte lika enkelt att företräda dubbla med varandra oförenliga budskap, eftersom detta i längden straffas av väljarna.
Religiösa får gärna tro vad de vill beträffande uppståndelse, paradis och kvalfulla eviga straff efter döden men när de använder sina gamla böcker till att predika om död för homosexuella, judar eller oliktänkande, då måste rättsstaten bekämpa och beivra sådana yttringar på basis av lagen mot att uppmana till våld och hets mot folkgrupp.
Vi måste också slå vakt om en fri och levande demokrati där religiöst funtade föreställningar om hur vi bör leva tillsammans i ett gemensamt samhälle får brytas mot sekulärt baserade värderingar och föreställningar om vad som bäst gynnar medborgarna och samhället i stort och på sikt.

söndag 14 april 2013

Gegen Kirchenprivilegien


Liebe österreichische Freunde!

Ab morgen könnt Ihr Eure Stimme für die Abschaffung etlicher Kirchenprivilegien sowie für die Trennung der Kirche vom Staat erheben. Die enge Verbindung zwischen der katholischen Kirche und Österreich wurde im 1933 vom austrofachistischen Kanzler Engelbert Dollfuss durch ein Konkordat mit dem Heiligen Stuhl besiegelt. Dieses noch bestehende Konkordat räumt sehr bedeutende Privilegien für die katholische Kirche in bezug auf Religionsunterricht in den Schulen ein. Das ist aber nicht der einzige Grund warum es gekündigt werden sollte.

Ausserdem hat die Kirche viele finanzielle Privilegien, wie zum Beispiel die Befreiung von Grundsteuer, Absetzbarkeit von Kirchenbeiträgen, erhebliche Subventionen an katholisch betriebene Schulen und Kindergärten.

Die hier beschriebenen Privilegien sind einige wichtige Beispiele einer viel längeren Liste entnommen. Diese findet Ihr hier

Vom. 15. - 22. April findet ein Volksbegehren statt. Falls Ihr wie ich und der Humanistische Freidenkerbund Österreichs meint, dass die katholische Kirche und andere Religionsgemeinschaften keine Sonderprivilegien haben sollten und ein sekulärer Staat angestrebt werden sollte, dann gebt bitte Eure Stimmen beim “Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien“ ab.