måndag 31 januari 2011

Det finns inga raser

I DN av den 26 januari 2011 redogjorde utbildningsradions VD, programchef och redaktionschef för reaktioner de fått på den satsning de gör för att öka förståelsen och toleransen bland ungdomar beträffande intima relationer mellan människor med olika etnisk bakgrund och olika sexuell läggning. Detta är utan tvekan en viktig satsning.

Enligt UR-cheferna har de bemötts av starkt rasistiska uttalanden på diverse bloggar och i e-mails med smaklösa utläggningar och öppna hot mot dem som ser en fredlig samlevnad mellan människor med olika sorters bakgrund som naturlig och eftersträvansvärd. Det är skrämmande vad UR-ledningen har att berätta om de reaktioner de fått. Den hårresande intolerans, illvilja, rädsla och hat som kommit till uttryck i dessa måste tas på mycket stort allvar.

Ett vanligt sätt att bemöta rasister är att hävda att människor av olika raser mycket väl kan leva i fred och sämja med varandra. Det är ett bra påstående, ett välmenande sådant men ändå felaktigt för det utgår från samma vanföreställning som rasisternas, nämligen att det skulle finnas olika raser.

För egen del tror jag att vi måste höja oss över det rasistiska käbblet och konstatera att det faktiskt inte finns olika raser. Det finns förvisso människor med olika hudfärg men hudfärg är inte ett tecken på ras. Det är inte ens ett etniskt kännetecken utan ett geografiskt. I områden nära ekvatorn utvecklade människor under hundratusentals år ett pigment som hjälpte dem att skydda sig mot den skadligt starka solbestrålningen, medan de som drog sig längre norrut inte längre behövde detta skydd utan tvärtom en hud som lät dem tillgodogöra sig den i dessa områden mer sparsamt förekommande solbestrålningen.

Därför finns det ett helt spektrum av olika hudfärger som varierar från söder till norr. Människor som vi kallar för svarta är som regel inte alls svarta utan snarare bruna. Har någon hört talas om den ”bruna” rasen? – Att indela människor i olika ”raser” beroende på deras hudfärg är ett påfund som det inte finns någon vetenskaplig grund för. Däremot finns det – som jag hävdade i boken ”Tro Vett Vanvett” – miljarder olika sätt att se ut.

Jag tror det vore bra om myndigheter och vetenskapare i god förening ville dödförklara rasbegreppet genom att förklara att det faktiskt inte finns olika raser utan att vi alla tillhör en och samma ”ras” eller art som den i stället bör kallas, dvs arten homo sapiens. Jag tror inte att ett klargörande av det här slaget innebär en lösning på problemet, men det kan få en psykologisk inverkan och bli ett stöd i den fortsatta kampen mot rasismen.

Självfallet kommer somliga människor att även fortsättningsvis hysa agg mot dem som inte har samma hudfärg som de själva, men kanske kan de fås att inse att dessa inte tillhör andra ”raser” lika lite som tjocka människor, eller människor med stora näsor, eller människor med plattfot, eller människor med etc, etc. ej heller tillhör andra raser än de själva. De har visserligen en annan genetisk struktur som för varje människa är unik, men inte ens den värste rasist kommer på idén att indela sådana människor i ”den tjocka rasen” eller ”den stornästa rasen” eller ”plattfotsrasen”.

Så låt oss en för alla gånger kasta föreställningen om olika raser på den historiska sophögen med förlegade och farliga myter och annat skräp.

3 kommentarer:

Terèse Loodin-Ek sa...

Bra skrivet. :)

Blir så arg när folk fortfarande tror att det finns raser, skönt att veta att det finns vettiga människor som du kvar i världen..

Anonym sa...

Jimm-jåmm-juvio. Klart att raser finns. Det är det inget tvivel om. Det är inte en fråga om tro eller icke tro på rasers eventuella existens.

Det är ett biologiskt faktum att raser existerar och debatten om dessas eventuella existens, rasism och rashat är en dimridå.

Hans Christian Cars sa...

Du har naturligtvis rätt att tro vad du vill och om jag trodde som du skulle nog jag också vilja vara anonym.