tisdag 18 januari 2011

Det är viktigt med demokrati överallt

„Är vi beredda att acceptera demokrati i Mellanöstern, även om den kan bli en besvärligare granne än en lagom korrupt despot?” frågar Ingvar Persson i Aftonbladet den 18 januari.

Det är en ytterligt cynisk fråga. Nu är ju inte Tunisien just vår ”granne”, men visst skulle vi välkomna varje steg mot ökad demokrati i den arabiska världen. Eller har det verkligen gått så långt att vi också från Sveriges sida skulle förorda medgörliga despotiska och lagom (!?) korrupta regimer framför demokratiska?

Vad frågan i första hand gäller är väl om den utveckling som nu kan skönjas i riktning mot demokratiska förhållanden i Tunisien kan fortsätta eller om den kommer att överflyglas av islamistiska krafter syftande till att skapa en fundamentalistisk religiös regim med åtföljande förtryck av oliktänkande.

Det är en sådan utveckling som vi skulle ha svårt att acceptera, inte en tunisisk demokrati.

För oss som tror på demokratin är det viktigt att göra vad vi kan för att främja en utveckling mot att allt fler stater blir demokratiskt styrda och att stödja de demokratier som är hotade.

På just den punkten har jag i gott demokratiskt sinnelag svårt att acceptera oliktänkande.


http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article8426186.ab

1 kommentar:

Hans Christian Cars sa...

Följande svar har lämnats av artikelförfattaren Ingvar Persson:

"Hej och tack för dina synpunkter.
Nu är det väl inte frågan som är cynisk, utan snarare historien om hur Europas regimer tolererat despoter och diktaturer så länge de är samarbetsvilliga.
Med vänliga hälsningar
Ingvar Persson"