söndag 6 januari 2008

Tro Vett Vanvett

Den här boken kom ut den 12 februari 2008. Boken handlar om livsåskådningsfrågor. Det hela utspelar sig på en segelbåt. Under en kryssning i Kroatien samtalar sex goda vänner om vetenskapens betydelse och religionernas roll för människors liv och utveckling.

Så här skrev Carl-Johan Kleberg, f.d. ordförande för Humanisterna, om boken:

"Det blir alltmer angeläget med samtal om existentiella frågor. Det nya sätt att under ledning av humanisten Hans Christian Cars föra sådana samtal i en sluten vänkrets på en segelbåt är stimulerande och tankeväckande. Det bör kunna locka många till läsning".

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Hans Christian!

Jag har spenderat några dagar i sommar och läst "Tro vett vanvett" som jag så givmilt fick tips om från din son. Boken har gett mig oerhört mycket inspiration till mina framtida diskussioner i klassrummen, då jag är en blivande religions- och filosofi lärarinna på gymnasiet.Boken tar upp spännande ämnen som involverar olika trosföreställningar, kärlek, livet efter döden, synen på sex och samlevnad m.m. Dock saknar jag några grundläggande frågeställningar som skulle kunna trängt lite djupare in i ämnet religion nämligen; Vad är tro? Hur definierar vi religion och det religiösa?
Behöver dessa hänga samman eller kan det ena existera i frånvaro av det andra? Svaret på om de behöver hänga samman från dig Hans Christian skulle förmodligen vara Nej, då du själv, i din epilog, skriver vad Du tror på. Din tro grundar sig på vetenskapliga principer, demokratiska rättigheter och människans frihet.
Dessa är ju oftast frikopplat ifrån våra tankar om religion. Men jag vill hävda, att det religiösa inte nödvändigtvis behöver sammankopplas med stora institutioner med strikta regelverk, prästerskap med mycket makt och till och med en eller flera gudar, alltid. Det hela beror på vilken betydelse vi lägger in i ordet religiositet.
Din bok tar upp några av de stora världsreligionerna och ett par få mindre. Men när vi talar om religion så får vi inte heller glömma de äldre stamreligionerna, schamanismen och övriga folkreligioner vars trosföreställningar och traditioner inte alltid utgår ifrån en sammansvetsad institution (som en kyrka) och heliga skrifter. Ta Shuarindianerna från västra amazonas tex. De älsta trosföreställningarna som inte har någon inverkan från kristendomen baseras på berättelser och myter som talar om överlevnad och respekt inför naturen och den miljö de befinner sig i. Det talas inte heller om gudaväsen, traditionellt sätt. Idag har dock många shuarindianer influerats av katolicismen och därmed har det skapats en blandreligion. Min poäng är att utvidga begreppet religion och religiositet. Det är för snävt att tala om religion i form av de sex existerande världsreligionerna.
Det är också för snävt att förstå religion som något som enbart tillhör prästerskapet, kyrkan, synagogan, templen m.m. Religion och det religiösa bör också tittas nerifrån upp och inte bara uppifrån ner. Religion angår inte enbart det sakrala utan även det profana. Vi kanske inte bara ska titta på hur människor har engagerats sig tidigare i religion utan även titta på hur människor gör/tror/praktiserar idag? Mitt intresse ligger inte i att förstå religion i form av teologi. Mitt intresse ligger i att se på religion som något vardagligt, kulturellt och sociologiskt. Religion hindrar inte bara människor från att leva och tänka fritt, som många tycks påstå. Jag är rätt trött på att höra hur religion befriar människor från rationellt tänkande och förnuft. Religion binder också människor samman och skapar mening med tillvaron samt med förståelsen för vissa existentiella frågor. Jag är inte religiös själv. Men jag beundrar kraften i religioner samtidigt som jag konfunderas. Religion är spännande och uppenbarligen ett fenomen för intressanta diskussioner. Jag vill också påstå att religioner är lika föränderliga som annat i livet. Det finns bokstavstrogna ja, men jag skulle aldrig påstå att en muslim är mindre muslim för att hon/han väljer att äta fläsk. Jag skulle aldrig påstå att en jude/judinna är mindre trogna sin religion för att hon/han väljer att äta skaldjur.
Men visst, åter igen, vad är religiöst? Jag hoppas på att bilda diskussioner i klassrummen och jag vill gärna bjuda in troende från olika håll som kan, tillsammans med eleverna, bilda debatt. Kanske kan även Du komma och delta? Det vore en ära!Jag hoppas på en uppföljare av boken "Tro vett vanvett" med en fördjupning av ämnena religion, religiositet och tro. Jag är definitivt en spekulant!

Varma hälsningar/Nina Wendelin